ONLINE INSCHRIJVEN: LID VAN HET ERECOMITE
Titel
Dhr. Mw. Mej.
Naam *
Voornaam *
Functie *
Adres *
Postcode *
Gemeente *
Telefoon / GSM *
E-mail *
reserveert één plaats voor het Erecomité + buffet met concert + dansavond (50 EUR)
wenst enkel bij het Erecomité vermeld te staan (30 EUR)
en stort het te betalen bedrag vooraf op het rekeningnummer van het Comité van het Bal van de Burgemeester:
IBAN: BE73 0013 0805 1060 - BIC: GEBABEBB
met, als melding, "Bal van de Burgemeester 2013" + naam en voornaam.

Een e-mail wordt u gestuurd ter bevestiging van deze inschrijving. De reservatie wordt echter enkel in acht genomen na ontvangen van de betaling.
Commentaar / wens om naast een vriend, buur of familielid geplaatst te worden (in de mate van het mogelijke, nl. in functie van de configuratie van de tafels van 8 personen)
Ik wens op de hoogte te worden gebracht wat de activiteiten van de Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem betreft.
* Verplicht in te vullen.